آشنایی با تاریخ ایران باستان

این دوره‌ی فشرده‌ی آشنایی با تاریخ پیش از اسلام، به طور خاص برای کسانی طراحی شده است که می‌خواهند در یک بازه زمانی کوتاه با تمام دوران‌های پادشاهی ایران آشنا شوند و دانش مقدماتی آن را بطور خلاصه بدست آورند.

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

این دوره‌ی فشرده‌ی آشنایی با تاریخ پیش از اسلام، به طور خاص برای کسانی طراحی شده است که می‌خواهند در یک بازه زمانی کوتاه با تمام دوران‌های پادشاهی ایران آشنا شوند و دانش مقدماتی آن را بطور خلاصه بدست آورند.

 

– جلسه اول: نگاهی به پیش از تاریخ

– جلسه دوم: تاریخ بین‌النهرین

– جلسه سوم: تاریخ هندوایرانیان

– جلسه چهارم: تاریخ مادها

– جلسه پنجم: تاریخ هخامنشیان- بخش اول

– جلسه ششم: تاریخ هخامنشیان- بخش دوم

– جلسه هفتم: تاریخ اشکانیان

– جلسه هشتم: تاریخ سلوکیان

– جلسه نهم: تاریخ ساسانیان- بخش اول

– جلسه دهم: تاریخ ساسانیان- بخش دوم

 

مدرس: استاد کامران کشیری (پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی)

 

حضوری / ساعت ۵ تا ۸ شب

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان