ابرسین

مطالعه، تحقیق و آموزش تخصصی گردشگری

در اساطیر ایرانی -در فهرست کوه‌هایی که به هنگام آفرینش از زمین رستند- آمده که پس از البرزکوه، بزرگ­ترین رشته کوه ایران، نامش اَبَرسین (به معنای بلندتر از پرواز سیمرغ) بوده که گیاه مقدس “هوم” در آن می­روید و راه قله­­ی پوشیده در برف­اش، هنوز توسط سی­مرغ کشف نشده است.

گروه‌های ابرسین

چهرداد

بستری برای تعامل اندیشه‌ها در حوزۀ میراث فرهنگی

کانون انسان و سفر

ارتقا و توسعۀ دانش و مهارت‌های ضروری در سفر مسوولانه

سفر با شیما

بستری برای تعامل اندیشه‌ها در حوزۀ میراث طبیعی

فعالیت‌ها

کارگاه‌ها

آموزش مبانی و تخصصی در زمینۀ طبیعت و محیط زیست، تاریخ، ادبیات، فرهنگ و هنر

سفرهــا

تجربۀ میراث طبیعی و فرهنگی در سفر به صورت هدفمند و مسوولانه

تهران‌گردی

آشنایی با تاریخ و فرهنگ گذشته و تجربۀ زندگی امروزی در شهر تهران

موزه‌گردی

نگاه تحلیلی به کاخ‌های قدیمی، آثار باستانی و هنری در موزه‌های شهر تهران

نشست‌ها

دعوت از صاحبین اندیشه و پژوهشگران در گفتگوهای زنده مجازی و حضوری

رویدادها

نگاهی پژوهشی و آموزشی به میراث طبیعی و فرهنگی از زوایای مشترک

اخــبــــــار ابـــرسـیــــن