دوره اکوتوریسم

آغاز فعالیت: 1397
گروه چهرداد از ابتدای شکل گیری تا کنون، ضمن ایجاد بستری برای تحلیل دیدگاه افراد متخصص در عرصه های مختلف آموزشی به زبان ساده، در تلاش بوده تا با ایفای نقش ارتباطی بین گروه های همکار، فرصتی برای نوآوری در زمینه نحوه آموزش موثر، طراحی خلاق و تولید محتوای مستند داشته باشد.
کلیه فعالیت های این مجموعه در زمینه برگزاری تور و سفرهای آموزشی، فارغ از زبان فارسی و انگلیسی، با بهره گیری از دانش راهنمایان با تجربه گردشگری در دیگر زبان های رایج نیز قابل اجرا است.
همچنین ما آمادگی داریم تا بر اساس خواسته شما، محور هریک از کارگاهها، سفرها و یا تورها را بطور اختصاصی طراحی و اجرا نماییم.

 

این فعالیت ها شامل:

  • سفرهای آموزشی با تمرکز بر دو محور:
   – آشنایی با تاریخ ایران (سفرهای عمومی)
   – تحلیل هنر و تاریخ (سفرهای تخصصی)
  • دوره های آموزشی به صورت:
   – کارگاههای تک جلسه ای (بررسی تحلیلی موضوع)
   – کارگاههای چند جلسه ای (آشنایی مقدماتی با موضوع)
  • تورهای آموزشی در شهر تهران با نگاه تحلیلی به:
   – مجموعه کاخ های قدیمی (گلستان، نیاوران)
   – موزه های تاریخی (ایران باستان، باغ کتیبه ها، مقدم، ملک، آبگینه، جواهرات،…)
  • نشست های فرهنگی تاریخی با رویکرد:
   – نشست های عمومی برای آشنایی با مفاهیم مرتبط با این حوزه به زبان ساده
   – نشست های تخصصی برای آشنایی علاقه مندان با جامعه موفق پژوهشگر