شرایط دریافت کارت راهنمای گردشگری

افرادی می‌توانند تورلیدر شوند که در دوره‌ راهنمایان طبیعت‌گردی بین‌المللی و فارسی زبان شرکت کرده‌باشند. طول دوره‌ در موسسه ابرسین حدود 11 ماه است. برای دوره راهنمایان طبیعت‌گردی نزدیک به 30 سرفصل درسی ارائه می‌گردد.

این دوره‌ شامــل آموزش‌های عملی و تئـوری هستند. بعد از پایان هــر درس، در امتحانات داخلی مــوسسه شرکت کرده و پس از کسب نمره قبولی و اتمــام دوره از طــرف موسسه برای ثبت‌نام در آزمون جامع معرفی می‌شوید. سپس در سامانه وزارت میراث فــرهنگی،گردشگری و صنایع دستی ثبت‌نام کرده و در آزمـــون جامــع گردشگری شرکت می‌کنید. این آزمون از 7 عنوان درسی در دوره راهنمایان طبیعت‌گردی تشکیل شده است و 2 بار در سال برگزار می‌شود. بعد از قبولی در آزمون جامــع میراث می‌توانید برای آزمون شفاهی زبان خارجی که توسط خودتان انتخاب شده ثبت‌نام نمایید. آزمــون زبان معمولاً  2 تا 3 بار در سال برگـزار می‌گردد و زمان برگــزاری از طریق مــوسسات اعـلام می‌شود. پس از مــوفقیت در آزمــون‌ جامــع مـیراث و مصاحـبه زبان، گواهینامه پایان دوره آموزشی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صادر می‌شود و شما می‌توانید با مراجعه به معاونت گردشگری استان خود و تشکیل پرونده، کارت تور لیدری خود را دریافت کنید.

این فرآیند در قالب یک جلسه 3 ساعته و توسط کارشناس آموزش موسسه به طور کامل برای فراگیران توضیح داده می‌شود.

مراحل صدور کارت راهنمایان گردشگری در یک نگاه:

1. شرکت در کلاس‌های آموزشی دوره مربوطه (راهنمایان طبیعت‌گردی)

2. شرکت و قبولی در آزمون‌های داخلی موسسه ابرسین در دوره مربوطه

3. شرکت و قبولی در آزمون جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

4. شرکت و قبولی در مصاحبه شفاهی زبان‌های خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

5. صدور گواهینامه پایان دوره آموزشی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

6. مراجعه به معاونت گردشگری استان تهران و تشکیل پرونده

 

 نمونه کارت راهنمای گردشگری (تورلیدر)

kart-rahnama

 

مدارک لازم جهت دریافت کارت راهنمایان گردشگری:  (کارت تور لیدری)

1. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه

2. کپی برابر اصل کارت ملی (پشت و رو)

3. کپی برابر اصل کارت پایان خدمت (پشت و رو)

4.کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک کارشناسی)

5. کپی برابر اصل گواهینامه پایان دوره

6. تکمیل فرم تقاضانامه

نمونه گواهینامه آموزشی