لیست دروس دوره راهنمایان طبیعت‌گردی (اکوتوریسم)

عنوانمدرسمنبعساعت تئوریروز عملی (بازدید / سفر)
آشنایی با تجهیزات طبیعت‌گردیقدیر اسدی__3__
آشنایی با مبانی اکوتوریسم
(از دروس آزمون جامع گردشگری)
محدثه گرمابدریکتاب مبانی اکوتوریسم

تالیف افسانه احسانی

انتشارات مهکامه
9__
ضبط صوت نباشیم
(درآمدی بر اصول خلاقیت در روایت‌گری، یادداشت‌برداری و گزارش‌نویسی)
رضا ساکی__6__
فنون استقرار در طبیعت و جهت‌یابیمحمود سخت‌بازجزوه استقرار در طبیعت62
مدیریت بحران در سفر
(بخش اصول کمک‌های اولیه)
علیرضا مافی21__
مبانی عکاسی در طبیعتنیما غربشاهی__9
آشنایی با اکوسیستم‌های ایرانکامران کشیری__121