درباره ما

شرکت ابرسین
اسم کامل در اداره ثبت” آکام رُوان ابرسین

سال تاسیس: 1400
شماره ثبت: 570780

اعضای موسس:
1- مهسا معدن پیشه : عضو هیات مدیره
2- گیلناز یوسفیان : عضو هیات مدیره
3- شیما مفید: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

چشم انداز:
ماموریت ما شناسایی و پرورش افراد و گروههای تاثیر گذار است تا با یافتن فصل مشترک آنها و ایجاد بستری برای کشف و استفاده بهینه از استعدادها، منابع و توانمندی های بین رشته ای و بین بخشی، در راستای توان افزایی و نیک زیستی (well being)، فرصت رشد ایجاد کند.
ضمن آنکه با تعریف پروژه های اجرایی پایلوت و برنامه های همکاری و همچنین ارزیابی در طول مسیر، پایش و بازبینی نتایج در پایان پروژه جهت اصلاح و توسعه هدف، فعالیت دارد.