عضویت

گیلناز یوسفیان

متولد 1363
پژوهشگر و مشاور هنری پروژه های چهرداد
- دکتری مطالعات ترجمه و مدرس دانشگاه علامه‌ طباطبایی
- پژوهشگر حوزه‌ فرهنگ و زبان (بویژه تحلیل انتقادی گفتمان)
- مترجم و ویراستار بویژه در علوم انسانی

کامران کشیری

متولد 1357
پژوهشگر، مدرس و مشاور بخش تاریخ ایران باستان در تیم چهرداد
- دانش آموخته فرهنگ و زبان های باستانی از دانشگاه تهران
- مدرس تاریخ پیش از اسلام (ویژه دوره راهنمایان گردشگری فرهنگی)
- مترجم و ویراستار متون تخصصی و نوشتارهای تاریخی

شیما مفید

متولد 1359
مدیر موسسه ابرسین و گروه تاریخ چهرداد
دانش آموخته مدیریت منابع انسانی
- تسهیلگر و مدرس منابع انسانی (ویژه راهنمایان اکوتوریسم و پروژه‌های توسعه سمن‌ها)
- مترجم و ویراستار متون تخصصی و نوشتارهای مدیریتی

مهسا معدن پیشه

متولد 1370
عکاس و ایده پرداز
مسئول بخش گرافیک و تولید محتوا چهرداد
دانش آموخته عکاسی از آکادمی هنرهای معاصر
- کارشناس روان شناسی بالینی
- پژوهشگر هنرهای تصویر بنیان در پروژه های مشاوره و آموزش موسسه ابرسین