آشنایی با تاریخ ایران باستان (دوره کامل)

۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

. 🏛 یک طراحی جدید برای لیدرها و علاقه‌مندان تاریخ ~~؛ این دوره‌ی فشرده‌ی آشنایی با تاریخ پیش از اسلام، به طور خاص برای کسانی طراحی شده که می‌خواهند در یک بازه زمانی کوتاه با تمام دوران‌های پادشاهی ایران آشنا شوند و دانش مقدماتی آن را بطور خلاصه بدست آورند.
  •  جلسه اول: نگاهی به پیش از تاریخ
  •  جلسه دوم: تاریخ بین‌النهرین
  • جلسه سوم: تاریخ هندوایرانیان
  • جلسه چهارم: تاریخ مادها
  • جلسه پنجم: تاریخ هخامنشیان- بخش اول
  •  جلسه ششم: تاریخ هخامنشیان- بخش دوم
  •  جلسه هفتم: تاریخ اشکانیان
  • جلسه هشتم: تاریخ سلوکیان
  •  جلسه نهم: تاریخ ساسانیان- بخش اول
  • جلسه دهم: تاریخ ساسانیان- بخش دوم
🔷 مدرس: استاد کامران کشیری پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی 🔷 آنلاین – ۱۰ جلسه / شنبه‌ها ساعت ۵ تا ۸ شب

۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان